lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
tel.:  32/422 23 86

Szkoła podstawowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Księgozbiór naszej biblioteki szkolnej wzbogacił się o ponad 300 pozycji książkowych dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do odwiedzania biblioteki i wypożyczania naszych nowości. Dokonując zakupów, szczególną uwagę zwrócono na zróżnicowany poziom kompetencji czytelniczych dzieci, wielkość czcionki, oprawę i estetykę wydawniczą. Książki udało się pozyskać dzięki aktywnej pracy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

 

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Zadaniem domu i szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym a książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka:

 • emocjonalne
 • intelektualne

Istnieje wiele przyczyn tego, że dzieci nie chcą czytać książek. Zaliczyć tu trzeba brak nawyku czytania.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z CZYTANIA?

 

Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego  rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Wspólne czytanie jest szczególną formą spędzania czasu z dzieckiem. Przynosi to zarówno „korzyści natychmiastowe” jak i  procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina może wspólnie spędzać czas, a przeczytane treści mogą stanowić pretekst do wspólnych rozmów.

Literatura daje wsparcie w zmaganiu z różnymi problemami. Ukazuje różne wzorce myślenia. Ogromną rolę odgrywają bajki terapeutyczne. Jest to literatura powszechnie znana i dostępna.

Według Marii  Molickiej -  bajkoterapeutki, jest ona ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych  okresach rozwoju dziecka. Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi takimi jak: frustracje, lęki, niska samoocena, uzależnienia. Taka literatura kompensuje niezaspokojone potrzeby oraz wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości.

 

ROLA RODZINY W ROZBUDZANIU POTRZEB CZYTELNICZYCH

 • Potrzeba kontaktów z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje jej braku jeśli w ogóle nie będzie się z nią stykać.
 • O rozwoju i rozbudzaniu umysłu dziecka w znacznym stopniu decydują najwcześniejsze lata życia, czyli ten okres, w którym pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem rodziny.
 • Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać mu baśnie, czytać bajki, opowiadania, wiersze. Dziecko musi widzieć rodziców czytających.
 • Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom, poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady selekcji odbioru programów telewizyjnych.
 • Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości.
 • Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość informacji,  rozwój wiedzy i rynku pracy następują coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia.
 • Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują: szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci, telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi, wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.
 • Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom współczesnej cywilizacji.

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży:

 • Budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem.
 • Skojarzenie czytania ze spokojem, przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa.
 • Stymuluje rozwój mózgu.
 • Ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację (w odróżnieniu od telewizji).
 • Uczy radzenia sobie w niektórych sytuacjach (np. przygotowanie dziecka na pojawienie się rodzeństwa).
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną; wzbogaca słownictwo.
 • Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.
 • Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu (np. podróże, czy poznanie egzotycznych zwierząt).
 • Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.
 • Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.
 • Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw, pomaga w rozróżnianiu dobra od zła.
 • Jest tanią i łatwo dostępną rozrywką; rozwija poczucie humoru.
 • Ułatwia samodzielne czytanie, pomaga w mówieniu i czytaniu.
 • Chroni przed uzależnieniem od telewizji.
 • Uczy pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Kształtuje nawyk czytania i poszerzania wiedzy na całe życie.
 • Jest inwestycją w przyszłość dziecka. Dzieci, którym czytano lepiej radzą sobie w szkole.
 • Czytanie nie wywołuje lęków i niepokoju jak telewizja.
 • Rozładowuje napięcie i pomaga się uspokoić.

Zapraszam do biblioteki rodziców razem z dzieckiem.

Bibliotekarz: Aleksandra Bugla

herb rybnika      godło 

 

   wak2

   

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

 

         LOGO FB   INTERNAT

         

logo bip, kliknij by wejść logo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator strony: Iwona Małyszkiewicz - Zimoń