lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
tel.:  32/422 23 86

Szkoła podstawowa

Projekt "Nauczyciele pełni pomysłów"

logo                         Program Uczenie się - logo

 

 

Program: Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"

 

Projekt: "Nauczyciele pełni pomysłów. Motywacja i aktywizacja                                 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

 

Blog projektu:

http://www.comeniusregioimaginativeteachers.blogspot.com

 

Czas realizacji: 2013 - 2015  

 

Budżet polskiego konsorcjum: 38.750 euro

 

Partnerzy

 

Niemcy:

 • Stadt Dorsten
 • Von Ketteler Schule
 • Dorstener Arbeit

Polska:

 • Miasto Rybnik
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
 • Stowarzyszenie „Razem”

 

Formy działania

 • badania ( np. badanie ankietowe wśród  nauczycieli, uczniów i ich rodziców)
 • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z instytucjami partnerskimi
 • warsztaty i konferencje metodyczne
 • językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie
 • kółka zainteresowań dla uczniów (decoupage, florystyka, gotowanie, nordic walking, j. niemiecki, dogoterapia)
 • mini projekty dla uczniów m.in. Akcja Zima, konkursy przedmiotowe, kiermasze świąteczne
 • kampanie informacyjne np. Dzień Otwartych Drzwi
 • autoewaluacja
 • publikacja i upowszechnianie rezultatów i produktów projektu (blog, vademecum i kronika projektu)

 

Działania wspomagające

 • wyposażenie SOS-W w sprzęt, niezbędny do realizacji projektu
 • kurs języka angielskiego dla nauczycieli - 2 grupy o różnym poziomie zaawansowania

 

Wymiany międzynarodowe

 

wizyta robocza  w Rybniku:

06-09.09.2013- przedstawienie działalności instytucji partnerskich

i innych instytucji zaangażowanych w edukację osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konferencja pt.

”Motywowanie i aktywizowanie uczniów w SOS-W”

wizyta studyjna w Dorsten:

05-07.05.2014 – przedstawieni działalności  instytucji partnerskich, zapoznanie i porównanie systemu edukacji w Polsce ze systemem edukacji w Niemczech

wizyta studyjna w Rybniku:

11-14.11.2014 - warsztaty, seminaria i konferencje metodyczne 

nawiązujące do tematyki projektu

wizyta podsumowująca w Dorsten:

16-19.06.2015 - ewaluacja projektu, przygotowanie vademecum projektu, prezentacja produktów i rezultatów projektu

 

Rezultaty

 • poznanie systemu oświaty w Westfalii Północnej (Niemcy)
 • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, a w szczególności
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów
 • poznanie pracy i problemów szkół i instytucji, zaangażowanych
 • rozwój umiejętności organizacyjnych, przygotowania i realizacji projektu międzynarodowego
 • podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji
 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego
 • podniesienie standardu nauczania poprzez wdrażanie nowych
 • większe zaangażowanie rodziców w proces edukacji swoich dzieci
 • promocja Polski i miasta Rybnika za granicą
 • uwrażliwienie środowiska lokalnego na sprawy osób niepełnosprawnych

herb rybnika      godło 

 

   witaj szkolo

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

 

         LOGO FB   INTERNAT

         

logo bip, kliknij by wejść logo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator strony: Iwona Małyszkiewicz - Zimoń