lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
tel.:  32/422 23 86

Szkoła podstawowa

OFERTA EDUKACYJNA

Uczniom oferuje się:

 • Edukację wczesnoszkolną - w klasach I – III Szkoły Podstawowej
 • Nauczanie - w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej
 • Nauczanie w zespołach edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Od I klasy Szkoły Podstawowej:

 • nauka języka angielskiego
 • zajęcia artystyczne (muzyka, plastyka, technika)
 • zajęcia edukacyjne z tablicą interaktywną
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia ruchowe / sportowe / basen

 

W naszej placówce, dzieci są objęte szerokim spektrum działań, zmierzających do korygowania i kompensowania dysfunkcji. Wykwalifikowani pedagodzy specjalni prowadzą zajęcia specjalistyczne:

 • arteterapia (muzykoterapia, plastykoterapia),
 • dogoterapia,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • logopedia,
 • orientacja przestrzenna,
 • socjoterapia,
 • zajęcia korygująco – usprawniające,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • zajęcia w kuchni dydaktycznej,
 • Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego,
 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Terapia według Metody Tomatisa.

 

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa:

 • w atrakcyjnych zajęciach sportowych - treningi i zawody sportowe sekcji Olimpiad Specjalnych "Fair Play”, 
 • w ciekawych zajęciach w kołach zainteresowań,
 • w różnorodnych imprezach pozalekcyjnych, w licznych konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych.

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom kadrę pedagogiczną,
 • różnorodne zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,
 • budynek szkoły z nowoczesnym placem zabaw i boiskiem,
 • monitoring na terenie szkoły,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz.: od 7.00 do 16.00,
 • możliwość korzystania z ciepłych posiłków oraz bezpłatnego dowozu do szkoły.

herb rybnika      godło 

 

   witaj szkolo

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

 

         LOGO FB   INTERNAT

         

logo bip, kliknij by wejść logo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator strony: Iwona Małyszkiewicz - Zimoń