logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna - ta terapia ma na celu:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
 • Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu.
 • Poznawanie możliwości własnego organizmu.
 • Wdrażanie do higieny osobistej.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
 • Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania systematycznych oraz samodzielnych działań, których  celem jest podnoszenie poziomu sprawności ruchowej i zwiększenie wydolności organizmu. 
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, uaktywnienie układu ruchowego oraz krążeniowo-oddechowego.

Zadania uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności

ZASADY:

 1. Stosowanie i przestrzeganie odpowiednich pozycji wyjściowych.
 2. Stosowanie zmienności tych postaw w staniu, klękach, leżeniu przodem i tyłem.
 3. Rozdzielność ćwiczeń o podobnym charakterze, oddziałujących na te same grupy mięśniowe.
 4. Uwzględnianie zmienności i charakteru pracy mięśni (ćwiczenia statyczne i dynamiczne).
 5. Przestrzeganie dokładności wykonywanych ćwiczeń.
 6. Wprowadzenie elementów humoru.
 7. Wzmacnianie wiary we własne siły.
 8. Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy w czasie stania, w chodzie, w biegu i siadzie.
 9. Unikanie ćwiczeń przeciążających stopę statycznie.
 10. Unikanie ćwiczeń obciążających stopę dynamicznie.

 

METODY:

-          Samodzielne doświadczenia i przeżycia dziecka.

-          Zadania stawiane mu do wykonania.

-          Ćwiczenia utrwalające.

 

FORMY:

-          Zabawy ruchowe.

-          Gry ruchowe.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik