logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Mikołowska 21, 44-200 Rybnik

Przedszkole

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci.

Zabawy ruchowe, melodyczno-rytmiczne, muzyczne, słuchowe i słowne, zestaw ćwiczeń porannych.

8.00 - 9.00

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczno - samoobsługowe.

ŚNIADANIE: doskonalenie umiejętności samoobsługowych, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczne po posiłku.

9.00 - 9.30

Swobodne zabawy dzieci mające na celu integrację grupy.

9.30 - 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową oraz plany pracy, uwzględniające IPET-y, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.00 - 11.00

Grupowe zajęcia umuzykalniające, indywidualne zajęcia plastyczne.

11.00 - 12.00

Wyjścia, wycieczki i spacery połączone z obserwacjami przyrodniczymi oraz integracja społeczna. Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w sali i na terenie placówki.

12.00 - 12.30

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczno - samoobsługowe.

OBIAD: doskonalenie umiejętności samoobsługowych, samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczne po posiłku.

12.30 - 13.00

Organizowanie sytuacji sprzyjających relaksacji i wyciszeniu przy użyciu metod między innymi: muzykoterapii, bajkoterapii, Knillów, itp.; kontakt z literaturą. Praca indywidualna z dzieckiem podsumowująca wiadomości i zadania edukacyjne.

13.00 - 15.00

Stwarzanie warunków do zabaw rozwijających zainteresowania dzieci, gry i zabawy stolikowe, muzyczno - ruchowe. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik