logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Mikołowska 21, 44-200 Rybnik

Przedszkole

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 49 w Rybniku jest placówką wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Absolwenci przedszkola mają dzięki temu możliwość kontynuacji nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole dysponuje czterema pięknymi salami z przyległymi łazienkami. W każdej znajdują się kolorowe meble oraz suche baseniki z piłeczkami. Sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, atrakcyjne zabawki oraz sprzęty dostosowane do dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. W oddzielnych pomieszczeniach znajdują się gabinety terapeutyczne. Każdy z nich jest odpowiednio doposażony w wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny. Salki te są barwne i przytulne.
Na terenie ośrodka znajdują się dwa place zabaw dostosowane również do dzieci poruszających się na wózkach. Wszystkie sprzęty są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci młodszych i starszych.

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

  • zapewnia opiekę, wychowanie, naukę poprzez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji,
  • tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka przygotowując je do podjęcia nauki w szkole,
  • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych,
  • tworzy warunki do podejmowania działań twórczych w różnych formach dziecięcej ekspresji,
  • kształtuje postawy proekologiczne i prozdrowotne,
  • udziela dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wspiera rodziców w działaniach wychowawczych,
  • stwarza rodzicom możliwości do aktywnego udziału w życiu przedszkola.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik