logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Mikołowska 21, 44-200 Rybnik

Przedszkole

OFERTA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 49  jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały. Oddziały są przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.

Zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele i terapeuci, stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę w większości ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. W pracy swej nauczyciele stosują wszechstronne metody aktywizujące i usprawniające dzieci. Personel wspomagający zapewnia pomoc w czynnościach higieniczno - porządkowych, zapewnia racjonalne żywienie dzieci oraz czystość wokół. Wszyscy pracownicy przedszkola współtworzą rodzinną, bezpieczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi wychowanków. Tutaj każde dziecko czuje się dobrze, jest uśmiechnięte i zadowolone. To tu rośnie i rozwija się w poczuciu pełnej akceptacji.

 

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:

 • Program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki”, Nowa Era 2017.

 Czynności dydaktyczne wspierane są materiałami edukacyjnymi zawartymi w podręcznikach:

 • „Razem w przedszkolu trzylatka”, WSiP
 • „Wesołe przedszkole czterolatka”, WSiP
 • „Razem w przedszkolu - roczne przygotowanie przedszkolne”, WSiP

 

Przedszkole zapewnia bogatą ofertę zajęć terapeutycznych w ramach rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju:

 • terapia ogólnorozwojowa
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia korygująco – usprawniające
 • zajęcia kształtujące mowę - logopedia
 • terapia ręki
 • rehabilitacja
 • elementy terapii - wstęp do metody Tomatisa
 • hipoterapia
 • SI

Przedszkole zapewnia również:

 • zajęcia z religii,
 • bajkoterapię,
 • teatrzyki i spotkania muzyczne,
 • wycieczki tematyczne,
 • zajęcia integracyjne z sąsiadującym przedszkolem,
 • współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania okolicznościowe z rodzinami dzieci,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z kadrą pedagogiczną.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik