lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

BIBLIOTEKA

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 13.00. Uczniowie korzystają z biblioteki w czasie przerw lekcyjnych.

 

Szkolną bibliotekę prowadzi pani Aleksandra Bugla, cyklicznie organizując:

  • Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych,

  • Konkurs na najładniejszy zeszyt lektur,

  • Wycieczki do innego typu bibliotek.

 

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

  • zadania kształcąco - wychowawcze (dostarczanie różnorodnych materiałów bibliotecznych; organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej; przysposobienie uczniów do czytelnictwa i umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji; umożliwienie wykorzystania biblioteki do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych);

  • zadania opiekuńczo - wychowawcze (współdziałanie biblioteki z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły w realizacji celów wychowawczych; pomoc w niwelowaniu różnic umysłowych i kulturalnych uczniów; badanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów; pomoc uczniom w ich wyborach życiowych);

  • zadania kulturalno - rekreacyjne (włączanie się bibliotek szkolnych do życia kulturalnego uczniów - miejsce lektury książek i czasopism oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych; zachęcanie uczniów do twórczości plastycznej; rozwijanie zainteresowań uczniów życiem kulturalnym poza szkołą - poprzez kontakt z kinem, teatrem i bibliotekami innych rodzajów).

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik