lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

PROJEKT EDUKACYJNY „SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW”

szkola dobrych pomyslowSzkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Rybniku brała udział w projekcie edukacyjnym "Szkoła Dobrych Pomysłów", realizowanym przez Miasto Rybnik w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych") w latach szkolnych 2010 / 2011 i 2011 / 2012. 

 

Realizowany projekt „Szkoła Dobrych Pomysłów” stworzył możliwość poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, motywowania ich do dalszego kształcenia, a tym samym podniósł atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkół, dzięki podjętym działaniom innowacyjnym oraz współpracy z lokalnym środowiskiem kulturalno- oświatowym.


„Szkoła Dobrych Pomysłów” to nie tylko dodatkowe zajęcia wyrównawcze, ale również wszelkie niekonwencjonalne formy kształcenia:

 • Festiwal Nauki,
 • Akademia Rodziców,
 • Weekendowy Uniwersytet Ucznia,
 • lokalne animacje,
 • wycieczki,
 • wizyty studyjne,
 • prelekcje.

 

Zajęcia organizowane w naszej szkole w ramach projektu UE "Szkoła Dobrych Pomysłów":

 • zajęcia matematyczne: ”Matematyka wokół nas” ;
 • zajęcia przyrodnicze : „Obrońcy przyrody” ;
 • koło zainteresowań ICT: ” Z komputerem za pan brat”;
 • zajęcia z nauczania zintegrowanego: “Jestem dzieckiem - chcę się bawić”;
 • zajęcia z języka obcego: “Anglomaniacy”;
 • zajęcia motywacyjne: “ Pozytywnie myślę o życiu”;
 • zajęcia komunikacyjno – artystyczne.

 

Budżet projektu obejmował m.in. zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Ponadto, dzięki funduszom europejskim i środkom budżetowym zostały zorganizowane prelekcje, wizyty studyjne i wycieczki szkolne.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik