lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

PROJEKT „RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

rybnicka edukacja drogą do sukcesu„Rybnicka szkoła przyszłości” to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze śląskimi gminami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

 

 

W Rybniku projekt obejmuje wszystkie 27 szkół podstawowych. Jego realizacja będzie trwała jeden rok szkolny - 2013 / 2014.


 
Kwota, jaką Miasto Rybnik pozyskało na realizację projektu wynosi ponad 2 mln zł.Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych - poprzez realizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych:

  • wyrównawczych, rozwijających,
  • specjalistycznych (dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, komunikacji społecznej),
  • specjalistycznych zajęć terapeutycznych: hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia,
  • oraz sportowo - korekcyjnych.

 

Zajęcia te będą dodatkowo wsparte pomocami dydaktycznymi oraz materiałami edukacyjnymi, zakupionymi w ramach projektu.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik