lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

PROJEKT „EKOLOGICZNY PARK DOŚWIADCZEŃ I ROZRYWKI”

ekologiczny park

PROJEKT „EKOLOGICZNY PARK DOŚWIADCZEŃ I ROZRYWKI” ZREALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” VI POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

 

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

 • podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów,

 • wychowanie przez pracę,

 • zwrócenie uwagi na estetykę otaczającego nas świata,

 • nauka poprzez zabawę: możliwość stworzenia miejsca gdzie poprzez obserwację i doświadczenie dzieci i młodzież będą mogli poznać procesy zachodzące w przyrodzie,

 • integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,

 • stworzenie na terenie placówki EKOLOGICZNEGO PARKU DOŚWIADCZEŃ I ROZRYWKI.

 

OBIORCY PROJEKTU

Bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 15 i wychowankowie internatu SOSW Rybnik oraz zaproszeni goście (uczniowie i nauczyciele wybranych szkół z terenu Rybnika).

 

PODJĘTE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Działania o charakterze edukacyjnym

Działania w plenerze

 • Prowadzenie warsztatów ekologiczno- filozoficznych.

 • Zorganizowanie happeningu pt. „Pięknie żyć”.

 • Wycieczki: parki, zieleńce, ogródki działkowe, nadleśnictwo w naszym mieście.

 • Konkursy plastyczne, wiedzy rolniczej, piknik jesienny.

 • Akcja pt. „Święto drzewa.”

 • Warsztaty międzyszkolne pt. „Pięknie żyć, zdrowo żyć”.

 • Bal Młodego Ekologa

Część przedstawionych działań w plenerze, jak również zadań edukacyjnych zrealizowano wspólnie z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół.

Część 1

Przygotowanie terenu pod zasiewy (zaoranie gruntów). Prace gruntowe związanie z przygotowaniem poletka - na poletku posadzono rośliny, które wykorzystano w czasie warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania, w kuchni dydaktycznej itp.

Część 2

Przygotowanie terenu pod „Zieloną klasę”- utwardzenie, zorganizowanie ławek, dokończenie sadzenia drzew.

W tym miejscu przeprowadzono zajęcia teoretyczne w terenie, spotkania integracyjne, pikniki.

Część 3

Urządzenie ekologicznego mini-placu zabaw. Nasi najmłodsi podopieczni również uczestniczyli w pracach na działce. Po zakończeniu pracy i odpoczynku w „zielonej klasie” dzieci mogły pobawić się wśród zieleni. Plac zabaw został wykonany z elementów drewnianych.

 

REZULTATY PROJEKTU

1. Jestem świadomy ekologicznie (zwiększenie wiedzy i doświadczenia bezpośrednich użytkowników oraz szerszej publiczności o tym, jak kształtować ogród ekologiczny w zgodzie z naturą i kulturą) poprzez:

- przeprowadzenie warsztatów ekologiczno - filozoficznych, wycieczek, happeningów, akcji ekologicznych oraz konkursów dla uczniów naszej szkoły.

2. Jestem odpowiedzialny, realizuję przydzielone mi zadania, tworzę i dbam o przestrzeń, w której żyję:

- każda klasa dba o wyznaczony kawałek poletka.

3. Odpoczywam, uczę się podejmowania gości jednocześnie integrując się ze środowiskiem lokalnym:

- Zielona Klasa – miejsce odpoczynku, miejsce spotkań integracyjnych uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości.

4. Obserwuję, uczę się i bawię;

- EKOLOGICZNYPARK DOŚWIADCZEŃ I ROZRYWKI - plac zabaw dla najmłodszych - miejsce zabawy, relaksu dla najmłodszych uczestników projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 24.08.09 – 19.02.2010

LOKALNA ORGANIZACJA GRANTOWA: CRIS Rybnik

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik