lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

OFERTA EDUKACYJNA

Uczniom oferuje się:

 • Edukację wczesnoszkolną - w klasach I – III Szkoły Podstawowej
 • Nauczanie - w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej
 • Nauczanie w zespołach edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Od I klasy Szkoły Podstawowej:

 • nauka języka angielskiego
 • zajęcia artystyczne (muzyka, plastyka, technika)
 • zajęcia edukacyjne z tablicą interaktywną
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia ruchowe / sportowe / basen

 

W naszej placówce, dzieci są objęte szerokim spektrum działań, zmierzających do korygowania i kompensowania dysfunkcji. Wykwalifikowani pedagodzy specjalni prowadzą zajęcia specjalistyczne:

 • arteterapia (muzykoterapia, plastykoterapia),
 • dogoterapia,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • logopedia,
 • orientacja przestrzenna,
 • socjoterapia,
 • zajęcia korygująco – usprawniające,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • zajęcia w kuchni dydaktycznej,
 • Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego,
 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Terapia według Metody Tomatisa.

 

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa:

 • w atrakcyjnych zajęciach sportowych - treningi i zawody sportowe sekcji Olimpiad Specjalnych "Fair Play”, 
 • w ciekawych zajęciach w kołach zainteresowań,
 • w różnorodnych imprezach pozalekcyjnych, w licznych konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych.

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom kadrę pedagogiczną,
 • różnorodne zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,
 • budynek szkoły z nowoczesnym placem zabaw i boiskiem,
 • monitoring na terenie szkoły,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz.: od 7.00 do 16.00,
 • możliwość korzystania z ciepłych posiłków oraz bezpłatnego dowozu do szkoły.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik