lewa grafika

logo

 • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Projekt "Nauczyciele pełni pomysłów"

logo                         Program Uczenie się - logo

 

 

Program: Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"

 

Projekt: "Nauczyciele pełni pomysłów. Motywacja i aktywizacja                                 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

 

Blog projektu:

http://www.comeniusregioimaginativeteachers.blogspot.com

 

Czas realizacji: 2013 - 2015  

 

Budżet polskiego konsorcjum: 38.750 euro

 

Partnerzy

 

Niemcy:

 • Stadt Dorsten
 • Von Ketteler Schule
 • Dorstener Arbeit

Polska:

 • Miasto Rybnik
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
 • Stowarzyszenie „Razem”

 

Formy działania

 • badania ( np. badanie ankietowe wśród  nauczycieli, uczniów i ich rodziców)
 • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z instytucjami partnerskimi
 • warsztaty i konferencje metodyczne
 • językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie
 • kółka zainteresowań dla uczniów (decoupage, florystyka, gotowanie, nordic walking, j. niemiecki, dogoterapia)
 • mini projekty dla uczniów m.in. Akcja Zima, konkursy przedmiotowe, kiermasze świąteczne
 • kampanie informacyjne np. Dzień Otwartych Drzwi
 • autoewaluacja
 • publikacja i upowszechnianie rezultatów i produktów projektu (blog, vademecum i kronika projektu)

 

Działania wspomagające

 • wyposażenie SOS-W w sprzęt, niezbędny do realizacji projektu
 • kurs języka angielskiego dla nauczycieli - 2 grupy o różnym poziomie zaawansowania

 

Wymiany międzynarodowe

 

wizyta robocza  w Rybniku:

06-09.09.2013- przedstawienie działalności instytucji partnerskich

i innych instytucji zaangażowanych w edukację osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konferencja pt.

”Motywowanie i aktywizowanie uczniów w SOS-W”

wizyta studyjna w Dorsten:

05-07.05.2014 – przedstawieni działalności  instytucji partnerskich, zapoznanie i porównanie systemu edukacji w Polsce ze systemem edukacji w Niemczech

wizyta studyjna w Rybniku:

11-14.11.2014 - warsztaty, seminaria i konferencje metodyczne 

nawiązujące do tematyki projektu

wizyta podsumowująca w Dorsten:

16-19.06.2015 - ewaluacja projektu, przygotowanie vademecum projektu, prezentacja produktów i rezultatów projektu

 

Rezultaty

 • poznanie systemu oświaty w Westfalii Północnej (Niemcy)
 • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, a w szczególności
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów
 • poznanie pracy i problemów szkół i instytucji, zaangażowanych
 • rozwój umiejętności organizacyjnych, przygotowania i realizacji projektu międzynarodowego
 • podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji
 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego
 • podniesienie standardu nauczania poprzez wdrażanie nowych
 • większe zaangażowanie rodziców w proces edukacji swoich dzieci
 • promocja Polski i miasta Rybnika za granicą
 • uwrażliwienie środowiska lokalnego na sprawy osób niepełnosprawnych

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik