lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Projekt "Z Matematyką na Ty"

 

Od 01.02.2018 r. realizowany jest w naszej szkole projekt unijny "Z matematyką na Ty", którego celem będzie rozwijanie i utrwalanie wiadomości matematyczno - przyrodniczych oraz udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Projekt będzie realizowany do 31.01.2020 roku.

 

Jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach oraz podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, kształtowanie i rozwijanie u uczniów m.in. kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej. 

 

W ramach projektu nasi uczniowie będą brali udział w:

  • Zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki
  • Zajęciach tyflopedagogicznych
  • Zajęciach surdopedagogicznych
  • Grze miejskiej
  • Festiwalu  Nauki
  • Wizycie studyjnej
  • Doradztwie i preorientacji zawodowej

 

Szczegółowe informacje: https://edukacja.rybnik.eu/sport-szkolny/wyniki/2-uncategorised/2090-z-matematyka-na-ty-edukacja-matematyczno-przyrodnicza-fundamentem-rozwoju-rybnickich-szkol-podstawowych

 

 

EFS kolor poziom 1

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik