lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

Mikroprojekt

Dnia 1 września 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku i Základní škola a Mateřská škola z Ostrawy rozpoczęły mikroprojekt pt. „Bez granic i bez barier” w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Dla obu placówek jest to już czwarta wspólna inicjatywa skierowana do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Mikroprojekt pt. „Bez granic i bez barier” ma na celu umożliwić uczniom obu szkół partnerskich lepsze zaznajomienie się z kulturą i tradycją kraju sąsiedniego oraz czynny udział w nowych formach zajęć rekreacyjno - sportowych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Zamierzeniem projektu jest także rozwijanie umiejętności społecznych i językowych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Ponadto, dzięki projektowi nauczyciele wymienią swoje doświadczenia i najlepsze praktyki, poszerzą swoją wiedzę i nabędą nowe umiejętności.

 

Kluczowe działania:

 

1. Integracyjne spotkanie w Ustroniu:

- wejście na Wielką Czantorię,

- zwiedzanie sokolarni,

- wejście na wieżę widokową,

- gry i zabawy sportowe m.in. zjazd na torze saneczkowym,

- ognisko z pieczeniem kiełbasek,

- zjazd kolejką linową.

 

2. Wyjazd rekreacyjno-sportowy do Wisły Jawornik:

- zwiedzanie centrum Wisły i okolic (m.in. przejażdżka kolejką turystyczną),

- warsztaty przyrodnicze pod hasłem „Dzień z przyrodą”,

- wejście na górę Soszów,

- gry i zabawy terenowe (geocaching),

- nordic walking,

- zajęcia terapeutyczne z pływania i nurkowania ze specjalistycznym sprzętem.

 

3. Wyjazd do Červenohorskie Sedle (Przełęcz Czerwonogórska):

- nauka jazdy na nartach (m.in. monoskiing),

- rozgrywki hokeja,

- zawody bocce,

- zajęcia na basenie,

- turniej gier planszowych,

- poznanie jesenickiej flory i fauny.

 

4. Wycieczka do Ostrawy:

- nauka wspinania się na sztucznej ściance wspinaczkowej,

- innowacyjne zajęcia sportowe w szkole partnerskiej,

- warsztaty nt. dziedzictwa kulturowego Ostrawy,

- przygotowywanie potraw regionalnych.

 

5. Wycieczka do Kružberk:

- nauka wspinaczki skałkowej,

- gry i zabawy terenowe,

- zajęcia twórcze,

- ognisko i pieczenie kiełbasek.

 

5. Spotkanie w Rybniku:

- terenowa gra miejska w aplikacji Actionbound z wykorzystaniem tabletów pod hasłem ”Szlakiem rybnickich instalacji wodnych”,

- lekcja muzealna,

- warsztaty kulinarne,

- warsztaty regionalne.

 

6. Dzień Otwartych Drzwi INTERREG w SOS-W:

- podsumowanie projektu, prezentacja produktów i rezultatów.

 

Przez cały okres trwania projektu, równolegle w obu placówkach, realizowane będzie kółko gotowania i kółko regionalne. W ramach tych zajęć dzieci poznają historię i kulturę swojego regionu oraz będą przygotowywały przepisy regionalnych potraw, które później opublikują na blogu projektu.

 

Termin realizacji projektu: 1 wrzesień 2018 - 30 czerwiec 2019

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 12 780,10 EUR

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

10 863,08 EUR

Maksymalne współfinansowanie z Budżetu Państwa: 639,00 EUR

Wkład własny: 1 278,02 EUR

Koordynator projektu: Justyna Pieczka

 

logo cz pl eu ers

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik