lewa grafika

logo

  • przedszkol2

kropki

ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik

Szkoła podstawowa

STRUKTURA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i autyzmem.

 

Organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy tworzą:

 

  1. Przedszkole (nr 49) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i autyzmem.
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna (nr 7) – I i II etap edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i autyzmem.
  3. Internat dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i autyzmem.


Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie i wychowankowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego, posiadający aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

CELE

Głównym celem Ośrodka jest:

  • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów oraz tworzenie warunków wychowawczych, zdrowotnych i socjalnych, właściwych dla prawidłowego ich rozwoju,
  • przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

herb rybnika      godło 

 

    

   e dziennik

 

         LOGO FB  SZKOŁA

 

         LOGO FB  PRZEDSZKOLE

         

logo bip, kliknij by wejśćlogo stowarzyszenia razem, kliknij by wejść

realizacja: logo wykonawcy tej strony - grafnet


Administrator: SOS-W Rybnik